Szenzomotoros szűrés


Miért van szükség a szenzomotoros szűrésekre? 
Milyen szakmai kapcsolatokba ágyazott a tevékenység?
Hogyan történik a csoportos szenzomotoros szűrés?
Kinek az érdeke, hogy óvodai szűrések történjenek?
Milyen költséggel jár a csoportos szenzomotoros szűrés?
Kik fogják tudni, ha úgy döntök, támogatom? 
Hol nézhetek utána a projektnek, a gazdájának?
Hogyan adhatok?

Miért van szükség a szenzomotoros szűrésekre?

Egyre több a “diszes”, illetve a magatartászavaros gyerek az iskola első osztályában. Ennek csak részben oka az, hogy bizonyos tünetegyüttesek nevet kaptak, és könnyebb a szakembereknek kategóriákban gondolkodni. Általános vélemény, hogy a megváltozott életkörülmények, a mozaik családi háttér, a munka mellett a gyerekre jutó kevesebb idő, a tvnézés, esetleg már óvodás korban a közösségi médiák a korábban fizikai mozgással töltött szabadidő helyett, hogy ezek okozzák a jelenséget. A magatartászavart pedig egyesek éppen nem probléma-előzményre, hanem éppenhogy kiemelkedő teljesítményre vezetik vissza. A magatartászavaros gyerek sokszor előbb felfogja a dolgok csízióját, ezért nem köti le őt az a dolog annyi időre, mint a társait. Ha ezek a gyerekek már korai óvodáskorban megfelelő figyelmet kapnának, a “diszes” gyerekek száma jelentősen, akár háromnegyedével csökkenne.

A Jutalom Vagyok Csoportos szenzomotoros szűrés erre fókuszál. Eltérő fejlődési jeleket keres az előírt szűrésfoglalkozást végző gyerekcsoportban, és ezeket a jeleket visszajelzi megfigyelési jegyzőkönyv formájában. Azután vagy gyakorítandó mozgáselemeket javasol, ami az óvodában és otthon is gyakoroltatható, vagy súlyosabb eltérések esetén terápiás szakember részletes állapotfelmérését javasolja a szülőnek. Az eredmény mindenesetre az, hogy a gyermek eltérő fejlődése napvilágra kerül, és a pedagógus elvégezheti ill. a gyermek szülei elvégeztethetik a szükséges fejlesztési korrekciót. A projekt hasznosságát a különösen hatékony csoportos vizsgálati forma mellett  két irányban is látjuk. A társadalmi hatás az iskola első osztályában érezhető leginkább egyrészt a tanító oldalán, akinek kevesebb időt kell az osztály fegyelmezésére fordítania, másrészt a gyerek oldalán, akinek az első élménye a tanulással, az új ismeret befogadásával kapcsolatban nem a kudarc lesz, hanem a sikerélmény, a kielégülő kíváncsiság – ennek életre szóló hatásával együtt.

Számszerűsítve: Ma 100 első osztályos közül országos átlagban mintegy 30 mutat eltérő fejlődési tüneteket. A munkánk ezt a számot általános szakértői vélemények szerint negyedelni képes. Vagyis a sikeres megvalósítás mintegy 22 gyereken segíthet a 100-ból. Aminek eredménye, hogy a következő generációban a “deviáns” és “meg nem értett zseni” aránya drasztikusan  csökken a fegyelmezett, szorgalmas, az eredményeikért kitartóan küzdő emberek javára. 100 gyerekből 22-vel többen válhatnak a(z) (ön)megvalósításban örömet találó sikeres felnőtté!   VISSZA

Milyen szakmai kapcsolatokba ágyazott a tevékenység?

A projekt szakmai kapcsolatai a csoportos szenzomotoros szűrés módszertanának megalkotása során alakultak ki. Ezt a hazai gyermekfejlesztő terápiás iskolák alapító emberei (Szerdahelyi Márton Alapozó terápiák, (néhai) Lakatos Katalin BHRG, Donauer Nándor DSZIT, Dévény Anna Dévény Alapítvány és Huba Judit szomatopedagógus) állították össze egy 2016 nyarán rendezett workshop keretében – míg Czeizel Barbara (Budapesti Korai Fejlesztő) a kezdetektől érdeklődésével tünteti ki a projektet. A résztvevők által összeállított szűrési protokol korcsoportonként különböző feladatokból illetve ingerelőírásokból áll, amelyre adott reakciókat figyeljük meg és értékeljük ki. A projekt végrehajtását intelligens hálózati ügyviteli program támogatja, amely segíti az intézmény megkereséseket,  támogatja a videofelvételek kezelését és kiértékelését, automatizálja a megfigyelési jegyzőkönyvek megírását, és menedzseli a támogatások felhasználását.     VISSZA

Hogyan történik a csoportos szenzomotoros szűrés?

Publikáljuk a megfelelő intézményvezetői körben, hogy támogatási szándék teszi lehetővé, hogy a szűrésekre nulla forint intézményi költségtérítéssel vegyünk fel megrendeléseket. Azután fogadjuk a jelentkező igényeket.

Az Intézmény megrendelését követően egyeztetjük a szűrés lehetséges időpontját, majd dokumentum egységcsomagot küldünk, benne az igényelt korcsoportokra vonatkozó foglalkozási tervek, részletes instrukciók, meghívó minta a tájékoztató napra, szülői hozzájárulás minta, pedagógus kérdőív a gyerekjellemzésekhez, és a csoportos szűrésre vonatkozó szerződéstervezet. Ezt legalább két héttel követi (ez az idő a szülői hozzájárulások beszerzésére szükséges) a szűrés dátuma. A szűrés időpontjában a technikusunk a helyszínre látogat, 4 kamerával rögzíti a foglalkozásokat, felügyeli a technikát és asszisztál a foglalkozásokon szükség szerint. A foglalkozásokat a gyerekek saját óvodapedagógusai vezetik. A szűrés után a központi szerverre töltjük fel a videófileokat, és megnyitjuk azokat a távoli kiértékelő kollégák előtt. A szakértők ezután tetszésük szerinti időben letöltik a videókat és kiértékelnek. Az elkészült jegyzőkönyveket a foglalkozásokat követő 30 napon belül küldjük el. Ekkor esedékes a költségek lehívása.    VISSZA

Kinek az érdeke, hogy óvodai szűrések történjenek?

A szűrés első sorban a gyereknek, illetve szüleinek az alapvető érdeke.
Úgy ítéljük azonban, hogy a projekt megvalósulása népgazdasági érdek is. Ezért egyedi kérelmet nyújtottunk be a Miniszterelnöki Hivatalhoz a szűrések hosszútávú finanszírozására országos szinten – amely kedvező döntés esetén – legkorábban 2018-tól biztosít forrást a javasolt felmenő rendszerben (vagyis az óvodát a következő 5 évben kinövő gyerekek szűrését ez várhatóan nem oldja meg). A szűrések megvalósulása intézményfenntartói / önkormányzati érdek is. Az általános iskolák színvonalának megtartása ugyanis összefüggésben van az óvodai szenzomotoros szűrések megvalósulásával.

Örömmel látjuk, hogy néhány városban társadalmi összefogás formálódik, és a helyi nagyfoglalkoztatók – talán egyben szülők is – helyzetbe hozzák az intézményeket a szűrés megrendelésére. Szeretnénk minél több ilyen történetről tudósítani ezeken az oldalakon.

Azt reméljük, hogy a tehetősebb helyi cégek és magánszemélyek meglátják a fantáziát a társadalmi összefogásban, megtalálják a szükséges kapcsolatokat egymáshoz és/vagy az intézményvezetéshez és sikerül megvalósítaniuk gyermekeik óvodai szűrését.    VISSZA

Milyen költséggel jár a csoportos szenzomotoros szűrés?

A csoportos szűrést maximum 15 fős, azonos korú gyermekekből álló csoportokban végezzük. Egy csoport szűrésének a költsége 45,000 Ft. Egy átlagos óvoda minden ellátottjának csoportos szűrése az intézmény méretétől és a gyerekek korcsoport eloszlásától függően 5-10 csoportban, nagyságrendileg tehát 200-400 ezer forintos költségen valósulhat meg.

Jelenleg az Emberi Erőforráskezelő által folyósított 1,4MFt támogatás terhére végezzük a munkát, amely támogatást a szeptember végéig leszerződött szűrések kimerítik. Azután az intézmények és fenntartóik, illetve a helyi vállalkozók és szülők társadalmi érzékenysége együtt dönti el, hogy megvalósul-e területükön a szenzomotoros szűrés.   VISSZA

Kik fogják tudni, ha úgy döntök, támogatom?

A támogatás tényét minden megjelenésünkben, így különösen a www.midvanmieletet.hu oldalon, a projekt oldalán a www.jutalomvagyok.hu honlapon, valamint az Ön településén releváns nyomtatott és sugárzott tudósításainkban feltüntetjük – a támogató nevével és logójával. Ezen kívül a terület intézményi kommunikációjában és a gyerekükről a szülőknek írt, egészen biztosan figyelmesen olvasott jegyzőkönyvben is feltüntetjük, hogy a szűrésekhez ki járult hozzá.    VISSZA

Hol nézhetek utána a projektnek, a gazdájának?
A csoportos szenzomotoros szűréseket a Jutalom Vagyok projekt keretében végezzük.
A projekt weboldala: www.jutalomvagyok.hu.
FaceBook oldala: www.facebook.com/jutalomvagyok/.
A projekt gazdája az Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány.
A projektgazda weboldala: www.ajandekalapitvany.hu.         VISSZA

Hogyan adhatok?

Támogatását utalja az Ajándék Családsegítő kh. Alapítványnak a Jutalom Vagyok Projekt forrásait kezelő bankszámlaszámára:
Ajándék Családsegítő kh. Alapítvány
Bank: Magnet Közösségi Bank
Bankszámlaszám: 16200151-18537640
IBAN: HU44 1620 0151 1853 7640 0000 0000
Az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel a támogatott intézmény nevét!


VISSZA